Heuristic Model of Incremental Evolution to High Speed Backbone Local Area Network

Autores: Manuel Barreiro Álvarez, Serafín Caridad Simón and Yolanda Barros Mariño.
Tipo de participación: Ponencia.
Congreso: The Fourth & Fifth World Conference on Integrated Design and Process Technology (IDPT 2000)
Publicación: Proceedings, p.15.
Lugar celebración: Dallas, Texas. USA